Kuigatsi
Kuigatsi küla 
Kodupaiga Külaselts 
Puka vald
Valgamaa
Valga Keskraamatukogu
Valga maakonna raamatukogud
Valga maakonna raamatukogude RIKSWEB
Valgamaa - Eesti lõunavärav
Valga Maavalitsus
Valga Muuseum
Valga Maa-arhiiv
Raamatukogud
Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Lastekirjanduse Keskus
ERÜ - Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Kultuuriministeerium
Kirjandusest
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Kirjanike Liit - Tartu osakond
Eesti Kirjanduse Selts
Eesti Kirjandusmuuseum
Kirjanike Kodu
Raamatumaailm
Apollo
Raamatukoi
Krisostomus
Digira
Eesti kirjastused
Andmebaasid
ESTER - Eesti raamatukogude e-kataloog
ISE - Humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna artiklite andmebaas
ISIK - Eesti biograafiline andmebaas
ERB - Eesti rahvusbibliograafia andmebaas
DEA - Digiteeritud eesti ajalehed 1821-1944
DIGAR - Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv
EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu
ERNI - Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925
Eesti Isikuloo Keskus
Elektrooniline Riigi Teataja
Tartu Linnaraamatukogu andmebaasid
Teised artikliandmebaasid
URRAM
Eesti Rahvaluule andmebaasid
BERTA - Eesti Rahvakalendri Tähtpäevade Andmebaas
estonica
Ajalooarhiiv
Rahvusarhiiv
AIS - Rahvusarhiivi andmebaas arhiivis hoitavate dokumentide kohta, ahiivi infosüsteem
SAAGA - Digiteeritud arhiiviallikad
Kasulik
Vikipeedia
Miksike
TEN - Tegusad Eesti Noored
NIP - noorteportaal
Lapsemure
Google
NETI
Maa-ameti kaardiserver
Kupits - Halduspiiride kaardiserver
Eesti Genealoogia Selts
e-riik
Euroopa - Euroopa Liidu portaal